Standaarden

Het gebruik van UML voor de vastlegging van een DCM

De werkwijze van Parelsnoer, UMCG en Results4Care bij het verwerken van de inhoud van een DCM in een UML-tool is beschreven in een document.  Het document besteedt speciaal aandacht aan het samenstellen van het informatiemodel, indeling van het UML-document in hoofdstukken en de gebruikte metadata. Het document is hier te bestuderen.

Standaarden

De DCM standaarden worden opgesteld in projecten, per domein. De domeinen waarmee aangevangen wordt zijn:

  • HIS-KIS
  • Fysiotherapie
  • V&VN

Deelnemers aan bovengenoemde projecten gaan een overeenkomst aan met Stichting DCM, met name voor de IPC-subsidieverstrekking door Senter. Een voorbeeld van die overeenkomst is hier te downloaden.

De standaarden zullen worden gemaakt door modelleurs, zorgspecialisten (uit de koepels) en vertegenwoordigers uit de industrie samen. Er vindt afstemming plaats met andere codestelsels, zoals SNOMED en LOINC en standaardisatie instellingen zoals HL7, OpenEHR, NEN/CEN/ISO en NICTIZ.

DCMs die reeds in het buitenland zijn gebouwd, worden vertaald en voor de Nederlandse markt beschikbaar gemaakt.

In een eerder stadium zijn reeds ZorgInformatieModellen gebouwd. Ook deze zullen worden gebruikt om de DCM database compleet te maken. Zie ook: http://www.zorginformatiemodel.nl/.

Ter illustratie treft u hieronder enkele te downloaden DCM modellen aan: